شناخت خدای زنده
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

شناخت خدای زنده

شالوده ایمان مسیحی بر پایه کتاب مقدس
نویسنده: پل دیوید واشر
مترجم: کانون کتاب

دیباچه