درباره ما

هدف ما

«فیلیپس به سوی او (خواجه‌سرایی از اتیوپی) دوید و شنید که او کتاب اشعیا را می‌خواند و پرسید: آیا آنچه را می‌خوانی درک می‌کنی؟ او پاسخ داد: تا کسی راهنمایی نکند، چطور می‌توانم آن را بفهمم؟» اعمال ۸: ۲۹-۳۱

آماده سازی و تجهیز مردان و زنانی است که توسط کلیسای محلی به عنوان خدمتگزاران با صلاحیت تشخیص داده شده‌اند برای خدمت آموزش و شاگردسازی بدن مسیح را به انجام رسانند. ما این آماده سازی برگزاری دوره‌های کوتاه مدت و دراز مدت الهیاتی توسط اساتید و مجرب و برجسته انجام می‌دهیم. 

در این راستا انتشارات کانون کتاب‌مقدس سعی داشته تا ایمان‌نامه‌ها، اعتراف‌نامه‌ها، عهد‌های کلیسایی، مقالات و کتب برجسته در زمینه خدمات کلیسایی را توسط مترجمین زبردست به زبان ساده ترجمه کرده بطور رایگان در اختیار علاقه‌مندان فارسی زبان قرار داده تا موج تقویت و گسترش ملکوت خدا گردد.

 

ایمان ما نسبت به کلام خدا

کلام خدا حاوی مشخصه و صفات خداست.                                               یوحنا ۴: ۳۹، لوقا ۲۴: ۲۷

کلام خدا حاوی میزان ابدی و منصفانه خداست.                                         مزامیر ۱۱۹: ۸۹- ۹۱

کلام خدا حاوی راهنمای زندگی ماست.                                                      مزامیر ۱۱۵: ۱۰۵

کلام خدا حاوی آرامش و تسلی و شهادت ماست.                                        رومیان ۱۵: ۴

کلام خدا حاوی هشدارها و بازگوی خطای دیگران جهت عبرت ماست.             اول قرنتیان ۱۱: ۱- ۱۲

کلام خدا حاوی ابراز مقابله با وسوسه برای ماست.                                        متی ۴: ۴- ۷

کلام خدا حاوی تجهیز و آموزش ما به خدمت خداست.                                 دوم تیموتاوس ۳: ۱۶- ۱۷

کن تمپل

اهل آمریکا که در جوانی به عیسی مسیح ایمان آورده و از همان ابتدا خدا در قلبش خدمت بین مسلمانان را نهاد. ایشان خدمت خود را بین عربها آغاز کرد ولی دیری نپایید که فارسی زبانان مورد توجه ایشان قرار گرفت.

اکنون مدت ۲۵ سال است که انجیل را به فارسی زبانان موعظه کرده و در آموزشگاه کانون کتاب‌مقدس به عنوان استاد عهد عتیق، فن تفسیر کتاب‌مقدس، بیش از ۱۰ سال در حال خدمت می‌باشند.

جان پایپر

جان پایپر، شبان، معلم و بنان‌گذار موسسه دیزایرینک گاد Desiring God مشتاق خدا می‌باشند. ایشان بیش از ۳۰ سال در کلیسای بیت لحم در شهر مینی‌سودا واقع در آمریکا خدمت کرده است و تاکنون بیش از ۵۰ کتاب را نگاشته و نسخه‌های الکترونیک آن را برای پیشبرد ملکوت خدا به رایگان در اختیار همگان قرار می‌دهد. چندین کتاب ایشان به زبان فارسی ترجمه شده است.

جدیدترین کتاب ایشان به نام «ویروس کرونا و مسیح» می‌باشد که اقتدار و حاکمیت خدا را در تمام مراحل زندگی بیان می‌کند. این کتاب توسط کانون کتاب‌مقدس ترجمه و به صورت پی اف و کتاب گویا در اختیار عموم قرار گرفته است. (در بخش کتاب‌خانه آن را ملاحظه کنید.)

از ما دیدن کنید

به ما پیام بدهید

با ما تماس بگیرید و ما با خوشحالی پاسخ خواهیم داد