زندگی‌تان را هدر ندهید

زندگی‌تان را هدر ندهید

نویسنده: جان پایپر John Piper
مترجم: کانون کتاب‌مقدس

دیباچه

کتابمقدس می‌فرماید:(شما) از آن خود نیستید، زیرا که به قیمتی خریده شدید. پس خدا را به بدن خود تمجید نمایید. (اول قرنتیان ۶ آیات ۱۹- ۲۴). من این کتاب را نوشته‌ام تا به شما کمک کنم شیرینی این کلمات را درک کنید و آنها را نکته‌ای تلخ یا ملالت‌بار ندانید.

شما قطعاً به یکی از این دو گروه تعلق دارید: یا به مسیح ایمان دارید، یا خدا اکنون شما را می‌خواند تا به او ایمان آورید. اگر دست خدا در زندگیتان در کار نبود، هرگز این کتاب را برنمی‌داشتید.

اگر مسیحی هستید، از آن خود نیستید. مسیح شما را به بهای مرگ خود خریده است. اکنون به دو دلیل به خدا تعلق دارید: او شما را هم خلق کرده و هم خریده است. این به آن معنی است که شما متعلق به خود نیستید، بلکه به خدا. از این رو، کتابمقدس میفرماید: «خدا را به بدن خود تمجید نمایید.» خدا شما را به همین منظور آفریده است. او شما را به همین منظور خریده است. این مفهوم زندگی شما است. اما اگر مسیحی نیستید، عیسی مسیح به شما پیشنهاد می‌کند که به همان دو دلیل از آن خدا باشید و بتوانید کاری را انجام دهید که برای آن آفریده شده‌اید. این نکته ممکن است هیجان انگیز به نظر نرسد. ممکن است تمجید کردن یا جلال دادن خدا هیچ مفهومی برایتان نداشته باشد. به همین منظور است که من ماجرای زندگی خود را در دو فصل اول شرح خواهم داد، ماجرایی که عنوانش هست: «برای شادی آفریده شده‌ایم.» برای شخص من همیشه روشن نبود که تلاش برای جلال دادن خدا همانا تلاش برای شادی خودم است. اکنون می‌بینم که میلیون‌ها انسان زندگی خود را به هدر می‌دهند، زیرا فکر می‌کنند این دو راه از یکدیگر جدا هستند. اما باید هشداری بدهم. راه کسب شادی از طریق جلال دادن خدا به بهای زندگیتان تمام خواهد شد.

مسیح فرمود: «هر که جان خود را بهجهت من و انجیل بر باد دهد، آن را برهاند» (مرقس ۲ آیاه ۱۳). به بیانی دیگر، بهتر است زندگی خود را از دست بدهید تا اینکه آن را به هدر بدهید. اگر با شادی زندگی بکنید تا دیگران را در خدا شادمان سازید، زندگیتان دشوار خواهد بود، با مخاطرات بسیار مواجه خواهید شد، و شادیتان کامل خواهد بود. موضوع این کتاب این نیست که چگونه از زخمهای زندگی اجتناب کنیم، بلکه چگونه از زندگی «هدر رفته»  اجتناب کنیم. برخی از شما در راه خدمت به مسیح خواهید مرد. این فاجعه نیست. فاجعه این است که زندگی را ارزشمندتر از مسیح بدانیم. لطفاً بدانید که من برای شما دعا می‌کنم، چه دانشجویی باشید که در رؤیای اتفاقی ریشه‌ای در زندگی است، و چه شخصی بازنشسته بوده، به این امید باشید که سالهای واپسین زندگی را به هدر ندهید. اگر می‌خواهید بدانید چه دعایی می‌کنم، فصل دهم را بخوانید. دعای من همان است که در آنجا نوشته شده است.

اما اکنون خدا را برای وجودتان شکر می‌کنم. هر بار که انسانی به جستجوی جلال خدا در چهره عیسی مسیح برمی‌آید، روحم شادمان می‌گردد. به یاد داشته باشید که فقط یک بار زندگی می‌کنید. همین! شما برای خدا آفریده شده‌اید. آن را به هدر ندهید.

جان پایپر