می 18, 2022

عیسی مکاشفه کامل خدا

Article-Jesus- Rev
Nader Pormand 250x250
نویسنده مقاله: نادر پورمند Nader Pormand

عبرانیان

عبرانیان یا رساله به عبرانیان یکی از کتابهای عهد جدید بوده که در حدود سالهای ۶۴- ۶۸ میلادی به مسیحیان یهودی نژاد نوشته شده است؛ البته مانند تمامی رسالات عهد جدید توسط همه کلیساها و ایمانداران مسیحی مورد استفاده قرار می گرفته است و امروزه نیز برای همه ایمانداران کاربرد دارد. سعی ما این است که در این سری از موعظه های تشریحی عبرانیان، به اصطلاح آیه به آیه بطور خلاصه که در حوصله خوانندگان محترم باشد به تفسیر این کتاب پرداخته و کاربردهای آن را در زندگی روحانی خود مورد بررسی قرار دهیم.

بطور کلی مخاطب این رساله گروهی از ایمانداران بود که نزدیک بود در ایمان شان بلغزند. آنها از نظر روحانی ثابت مانده بودند و رشدی نداشتند و به اصطلاح در خطر سقوط یا عقب گرد روحانی بودند. برای همین نویسنده در باب ۵ آیه ۱۲ می نویسد:

"براستی که پس از گذشت این همه وقت، خود می‌بایست معلّم باشید. و با این حال نیاز دارید کسی اصول ابتدایی کلام خدا را دیگر بار از آغاز به شما بیاموزاند. شما محتاج شیرید، نه غذای سنگین!"

آنها نمی خواستند ترس و شک را از خودشان دور کنند و به آنچه مسیح می داد، تکیه نمایند و چنگ بزنند. دعای من این است که همگی ما از تغذیه کلام مقوی خدا برخوردار شده و به رشد روحانی در مسیح ادامه دهیم تا هر روز بیشتر به شباهت مسیح درآئیم که غایت یک انسان مسیحی است.  آمین

 

                                                               عیسی مکاشفه کامل خدا

در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت، امّا در این ایام آخر به واسطۀ پسر خود با ما سخن گفته است، پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید. او فروغِ جلالِ خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد. او پس از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست.   ۱: ۱- ۳ (هزاره نو) 

آیات ۱ و قسمت اول آیه ۲:

در گذشته، خدا بارها و از راههای گوناگون به واسطۀ پیامبران با پدران ما سخن گفت، امّا در این ایام آخر به واسطۀ پسر خود با ما سخن گفته است.

خدا از آغاز خلقت به روش های مختلف و در موارد متعدد با انسان صحبت کرده بود. گاهی بطور مستقیم، گاهی در خواب و رویا، و بیشتر از طریق انبیا. "زیرا وحی هیچ‌گاه به ارادۀ انسان آورده نشد، بلکه آدمیان تحت نفوذ روح‌القدس از جانب خدا سخن گفتند." دوم پطرس ۱: ۲۱

مردم می دانستند که انبیا از طرف خدا صحبت می کنند. اما نویسنده عبرانیان در این قسمت به نکته بسیار مهمی اشاره می کند که عبارت است از اینکه این بار، خدا از طریق انبیا با مردم صحبت نکرد بلکه از طریق پسرش، عیسی. انبیا وسیله ای در دستان خدا بودند؛ ولی عیسای مسیح، حضور دیدنی ِ خدای نادیدنی بود. خدا کاملا خودش را بر بشر مکشوف نمود. در مسیحیت، خدا به دنیای انسان ها می آید، خودش را به آنها نشان می دهد و با آنها صحبت می کند که کیست و چه خصوصیاتی دارد.

بقیه آیه ۲ تا قسمت دوم آیه ۳: 

پسری که او را وارث همه چیز مقرر داشت و به واسطۀ او جهان را آفرید. او فروغِ جلالِ خدا و مظهر کامل ذات اوست، و همه چیز را با کلام نیرومند خود نگاه می‌دارد.

این پسر، وارث و آفریننده است.

"زیرا همه چیز به واسطۀ او آفریده شد: آنچه در آسمان و آنچه بر زمین است، دیدنیها و نادیدنیها، تختها و فرمانرواییها، ریاستها و قدرتها، همه به واسطۀ او و برای او آفریده شدند." کولسیان ۱: ۱۶

" همه چیز به واسطه او آفریده شد و به غیر از اوچیزی از موجودات وجود نیافت." یوحنا ۱: ۳

نویسنده عبرانیان در این آیات از کلمه یونانی αἰῶνας ( آیوناس) استفاده می کند که در ترجمه فارسی معاصر کتابمقدس، جهان و موجودات آن؛ در هزاره نو، جهان؛ در مژده، همه عالم هستی و در ترجمه قدیمی، عالم ها ترجمه شده است. شاید کلمه عالم ها بیشتر حق مطلب را ادا کند، زیرا این کلمه یونانی شامل زمان و کل وجود هستی بوده، حتی قبل از تاریخ آفرینش را در بر می گیرد. معمولا وقتی جهان مورد نظر می باشد، از کلمه κόσμος (گُزمُس) استفاده می شود. مثلا در یوحنا ۳: ۱۶ "زیرا خدا جهان را آنقدر محبت کرد که پسر یگانۀ خود را داد تا هر که به او ایمان آوَرَد هلاک نگردد، بلکه حیات جاویدان یابد."

عیسی فروغ جلال و مظهر کامل ذات خداست. او در حالیکه از همان جلال خدا برخوردار می باشد، آن را به نمایش گذاشته و دقیقا همان کاراکتر و شخصیت خدا را داشته و آن را ظاهر نموده است.

"هیچ‌کس هرگز خدا را ندیده است. امّا آن پسر یگانه که در آغوش پدر است، همان او را شناسانید."

یوحنا : ۱۸ "کسی که مرا دیده، پدر را دیده است." یوحنا ۱۴: ۹

عیسی نه تنها وارث و آفریننده کل عالم می باشد، بلکه نگهدارنده آن نیز می باشد. او با کلام نیرومند خود همه چیز را قوام بخشیده است. در واقع عیسی بعد از آفرینش همه چیز، آن را تا روز موعود نگهداری می کند. بر خلاف نظر عده ای که فکر می کنند دنیا به حال خود رها شده است و در هرج و مرج به سر می برد.

"او پیش از همه چیز وجود داشته، و همه چیز در او قوام دارد." کولسیان ۱: ۱۷

بقیه آیه ۳: 

او پس از پاک کردن گناهان، به دست راست مقام کبریا در عرش برین بنشست.

عیسی رهاننده انسان است. "زیرا می‌دانید از شیوۀ زندگی باطلی که از پدرانتان به ارث برده بودید، بازخرید شده‌اید (رهانیده شده اید)، نه به چیزهای فانی چون سیم و زر، بلکه به خون گرانبهای مسیح، آن برۀ بی‌عیب و بی‌نقص." اول پطرس ۱: ۱۸ - ۱۹

عیسی پس از اینکه ماموریت زمینی خود را به پایان رسانید، با مشایعت فرشتگان بالا رفت و با جلال و اعتماد کامل در جایگاه خود، در دست راست پدر نشست. در هیکل یا معبد خدا که با هزینه بسیار زیادی بمدت حدود ۴۶ سال (یوحنا ۲: ۲۰) طول کشید تا ساخته شود، هیچ جائی برای نشستن کاهن اعظم و بقیه کاهنان وجود نداشت و چنین اجازه ای هم  نداشتند. در هیکل هیچوقت نمی نشستند، چون هیچوقت کارشان تمام نمی شد. کارشان تمام نمی شد، چون خون قربانی گاو و گوسفند برای پاک شدن گناهان کافی نبود، ناقص و موقتی بود. پس کاهنان یکی پس از دیگری در طول سالها و قرنها می آمدند و می رفتند، ولی هرگز نمی نشستند. اما عیسی یکبار برای همیشه جریمه گناهان ما را کامل پرداخت کرد.

"هر کاهن، هر روز به خدمت می‌ایستد و همان قربانیها را که هرگز نمی‌توانند گناهان را از میان بردارند، بارها می‌گذراند. امّا این کاهن (عیسی)، چون برای همیشه یک قربانی به جهت گناهان تقدیم کرد، به دست راست خدا بنشست." عبرانیان ۱۰: ۱۱- ۱۲

عیسی کارش را انجام داد و نشست. در یوحنا ۱۹: ۳۰ وقتی عیسی روی صلیب گفت: Τετέλεσται   (دِدِلسده) به معنای "به انجام رسید یا تمام شد"، کار او به پایان رسید و می توانست بنشیند. با احترام در دست راست پدر نشست؛ و هیچ فرشته ای هرگز چنین مقامی نداشته و نخواهد داشت.

 

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!