۵۰ دلیل-چرا عیسی آمد تا مصلوب شود
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

پنجاه دلیل، چرا عیسی آمد تا مصلوب شود

نویسنده: جان پایپر
مترجم: کانون کتاب

دیباچه