به خانواده الهی خوش آمدید
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در linkedin
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram

به خانواده الهی خوش آمدید

حال که مسیحی هستید چه انتظاری از شما وجود دارد
نویسنده: جان مک آرتور
مترجم: کانون کتاب

دیباچه