چیزی برای به خود بالیدن

روز 140 ام

زیرا به فیض و بوسیله‌ی ایمان نجات یافته‌اید - و این از خودتان نیست، بلکه عطای خداست و نه از اعمال، تا هیچ‌کس نتواند به خود ببالد. افسسیان۲: ۸-۹