چرا باید دشمنان خود را محبت نماییم؟

روز 122 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

دشمنان خود را محبت نمایید و به آنان که از شما نفرت دارند، نیکی کنید. لوقا ۶: ۲۷