پناهگاهی برای درماندگان

روز 168 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

و که چه عظیم است احسان تو که برای ترسندگانت ذخیره کرده‌ای و آن را برای کسانی که در تو پناه می جویند در برابر چشمان بنی آدم به عمل می آوری. مزمور ۳۱ :۱۹