هفت منبع شادی

روز 115 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

و به‌رغم همۀ سختیها، شادی مرا حد و مرزی نیست. ۲ قرنتیان ۷: ۴