قوت برای صبورانه انتظار کشیدن

روز 136 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

و برحسب قدرت پرشكوهش و با تمام نیروی خود شما را قوت بخشد تا با شادی و صبر هر چیز را تحمّل كنید. کولسیان ۱: ۱۱