فرزندان خدای اهل سراییدن

روز 107 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

آنگاه پس از خواندن سرودی، به سمت کوه زیتون به راه افتادند. مرقس ۱۴: ۲۶