فرزندان ابراهیم چه کسانی هستند؟

روز 142 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

و همه طوایف زمین به واسطه تو برکت خواهند یافت... پیدایش ۱۲: ۳