شناخت حقیقیتر شادی عظیمتر

روز 116 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

پس تمامی قوم رفتند تا ... شادی عظیم کنند، زیرا کلامی را که بدیشان بیان شده بود درک کردند. نحمیا ۸: ۱۲