روز نزدیک است

روز 109 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

شبْ رو به پایان است و روز نزدیک شده است. ... رومیان ۱۳: ۱۲