خدا محبت خود را ثابت می کند

روز 112 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

امّا خدا محبت خود را به ما این‌گونه ثابت می‌کند (نشان می‌دهد) که وقتی ما هنوز گناهکار بودیم، مسیح در راه ما مرد. رومیان ۵: ۸