خدا را در بدن خود تجلیل کنید

روز 148 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

به بهایی خریده شده‌اید، پس خدا را در بدن خود تجلیل کنید. ۱ قرنتیان ۶: ۲۰