انگیزه ای خطرناک

روز 114 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

«چه کسی چیزی به خدا بخشیده تا به او بازپس داده شود؟» زیرا همه چیز از او، و به واسطۀ او، و برای اوست. او را تا ابد جلال باد. آمین رومیان ۱۱: ۳۵-۳۶