آسودگی آسمان در غضب و داوری آینده

روز 170 ام
اشتراک گذاری در facebook
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در whatsapp
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در print

زیرا این عادلانه است که خدا آنان را که شما را رنج می‌دهند، به رنج عوض دهد، و شما را که رنج می‌برید با ما آرام بخشد. این زمانی واقع خواهد شد که خداوندْ عیسی همراه با فرشتگانِ نیرومند خویش با آتشی فروزان از آسمان ظهور کند. او خدانشناسان و نافرمانانِ به انجیل خداوند ما عیسی را کیفر خواهد داد. ۲تسالونیکیان ۱: ۶-۸