آوریل 6, 2021

چگونه می‌توان در درک الهیات کتاب‌مقدسی رشد کرد؟

چگونه می‌توان در درک الهیات کتاب‌مقدسی رشد کرد؟
نویسنده مقاله: کانون کتاب‌مقدس 9Marks

چگونه می‌توان در درک الهیات کتاب‌مقدسی رشد کرد؟

پاسخ:

1.متون کتاب‌مقدس را به صورت موضوعی مطالعه کنید. در عین حال که شما باید همۀ کتاب‌مقدس را به صورت عمیق و گسترده مطالعه کنید، این مسأله هم می تواند به طور خاص مفید باشد که کتاب‌مقدس را به ترتیب بخوانید تا بتوانید موضوعاتی را که در سراسر کتاب‌مقدس جریان دارد، دنبال کنید. اگر مطالعۀ شما در مورد موضوعاتی همچون آفرینش و خلقت نو باشد، در مورد استراحت روز سبت (شنبه)، پادشاهی، عهد، و محل سکونت خدا با قومش، عنوانهایی که در میان کتاب‌مقدس به تکامل می‌رسد، به این ترتیب شما یک دیدگاه گسترده و وسیعی از جلال خدا و شگفتی نجات بدست می آورید.

۲.طرز نگرش عهدجدید را برای عهدعتیق بپذیرید. چنانکه عهدجدید را مطالعۀ می‌کنید، به دقت توجه نمایید که چگونه تحقق می‌یابد، واضح و شفاف می‌شود، وسعت داده می‌شود و گاهی اوقات جایگزین چیزی در عهدعتیق می‌شود. با انجام این کار اتحاد میان کتاب‌مقدس، اتحاد میان اهداف نجات بخش خدا در سراسر تاریخ، و جنبه‌های مختلف دولتمندی کار نجات مسیح را درک خواهید کرد.

۳.عهدعتیق را با عیسی مطالعه کنید و عهدجدید را مد نظر داشته باشید. درحالیکه عهدعتیق را مطالعه می‌نمایید، چنین سؤالاتی را از خود بپرسید، «این عبارت در کدام از دورۀ زمانی تاریخ بازخریدی قرار می‌گیرد؟ این عبارت چگونه به عیسی اشاره می کند؟ این عبارت چگونه پایه و اساسی را برای باورهای مسیحیان شکل می‌دهد؟ چه عبارتهایی در عهدجدید نوری را بر این سؤالات می تاباند؟

۴.کتابهای نبوتی عهدعتیق را مطالعه کنید. کتابهای نبوتی عهدعتیق شامل بعضی از غنی ترین تعالیم کتاب‌مقدس دربارۀ زندگی، خدمت و برترّیت عیسی مسیح میۀباشد. آنها همچنین شناخت ما از خدا را عمیقتر می‌سازد و به تکمیل کار نجات بخش خدا اشاره میکنند.

۵.یک کتاب خوب در مورد الهیات کتاب‌مقدسی بخوانید. با کتابهای گرام گولدزوُردی(*) شروع کنید. کتابهای سه گانه گلدزوُردی یا کتاب تصویر بزرگ خدا از وُگان رابرتز(**): مسیر داستان کتاب‌مقدس را دنبال کنید.
(*)Graeme Goldsworhthy’s The Goldsworthy

(**) Vaughan Roberts

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!