آوریل 6, 2021

انجیل چیست؟

انجیل چیست؟
انجیل چیست؟
نویسنده مقاله: مارک دِوِر Mark Dever

برخی از پیامهایی که مردم به اشتباه ادعا می کنند که پیام انجیل است، کدام است؟

پاسخ

۱. خدا می خواهد ما را ثروتمند بسازد. امروزه بعضی از واعظان می گویند که خبر خوش این است که خدا می خواهد ما را با پول و دارایی فراوان برکت بسیار دهد- ما فقط باید بطلبیم! اما انجیل پیغامی درباره برکات روحانی است. (افسسیان ۱ : ۳): خدا عیسی مسیح را فرستاد که برای ما بمیرد و قیام کند تا ما عادل شمرده شویم، با خدا آشتی کنیم، و حیات ابدی با خدا به ما داده شود. (رومیان 3 : 25- 26 ، 6: 23 ؛ دوم قرنتیان ۵ : ۱۸ - ۲۱) به علاوه، کتاب مقدس وعده می دهد که مسیحیان در این دنیا سعادت و خوشبختی مادی نخواهند داشت، بلکه محنت و سختی ( اعمال ۱۴: ۲۲)، جفا ( دوم تیموتائوس ۳ : ۱۲)، و رنج و عذاب (رومیان ۸ : ۱۷). همه اینها یک روز راهی برای جلال ناگفته باز می کند (دوم قرنتیان ۴ : ۱۷ ، رومیان ۸ : ۱۸).

۲.خدا محبت است و ما مشکلی نداریم. بعضی از افراد فکر می کنند که انجیل این است که خدا ما را دوست دارد و ما را همانطور که هستیم می پذیرد. اما انجیل کتاب مقدسی مردم را به عنوان گناهکارانی که با خشم خدا مواجه می شوند نشان می دهد ( رومیان ۳ : ۲۳، یوحنا ۳ : ۳۶) و به مردم در مورد راه حل اساسی خدا سخن می‌راند: عیسی با مرگ خود گناه را بر روی صلیب حمل کرد. این انجیل مردم را به یک پاسخ اساسی و برابر دعوت می کند: از گناهان خود توبه کن و برای نجات به مسیح ایمان آور.

۳.ما باید درست زندگی کنیم. انجیل پیغامی نیست که به ما بگوید که زندگی بهتری داشته باشیم و خود را در برابر خدا اصلاح کنیم. در حقیقت انجیل دقیقاً برعکس این را به ما می‌گوید: ما نمی‌توانیم آنچه که خدا را خشنود می‌کند انجام دهیم و هرگز نمی‌توانیم خود را برای خدا قابل پذیرش کنیم. (رومیان ۸ : ۵ - ۸) اما خبر خوش این است که عیسی آنچه را که ما هرگز نمی‌توانستیم برای خود انجام دهیم، برای ما انجام داده است: با داشتن زندگی کامل و حمل کردن خشم خدا بر روی صلیب، او نجات همۀ آنانی را که از گناه خود رومی گردانند و به او ایمان می آورند را تضمین می کند. (رومیان ۵ : ۶ - ۱۱، ۸ : ۳۱ - ۳۴)

۴.عیسی آمد تا جامعه را متحول سازد. بعضی از افراد معتقدند مأموریت عیسی تغییر جامعه و عدالت را از طریق انقلابی سیاسی برای ستمدیدگان به ارمغان آورد. اما کتاب مقدس تعلیم می‌دهد که این دنیا فقط زمانی سروسامان می‌گیرد که عیسی دوباره بازگردد و در آسمان جدید و زمین جدید ما را راهنمایی کند (دوم تسالونیکیان ۲ : ۹ - ۱۰، مکاشفه ۲۱ : ۱ - ۵). انجیل اساساً پیغامی دربارۀ نجات از خشم خدا از طریق ایمان به مسیح می باشد، نه تحول جامعه در عصر حاضر.

(بعضی از این موارد از نُه علامت کلیسای تندرست، نوشته مارک دِوِر اقتباس شده است، صفحات ۸۰ - ۹۰)

این مقاله را با دوستان خود به اشتراک بگذارید!